Ben’s story

Jong Metropole geïnspireerd door het erfgoed van Zutphen in afsluitend concert: Ben’s story, vernoemd naar de stadsgids die het gezelschap rondleidde in Zutphen. Op 31 oktober 2021 trad Jong Metropole op in de Hanzehof & Buitensociëteit in Zutphen met het concert: Higher Ground. Hier liet een afvaardiging van Jong Metropole voor de eerste keer als afsluiting van het Erfgoedfestival 2021 het muziekstuk horen, geïnspireerd door de geschiedenis en het erfgoed…