Protocol in verband met CORONA

Dit protocol is voor de gidsen en organisatie van de stadswandelingen Gilde Zutphen.
Bij de herstart van de stadswandelingen  staat de gezondheid en veiligheid van u en  onze gidsen voorop.
Daarom houden we ons aan de richtlijnen van de veiligheidsregio en RIVM waarbij de 1,5 m afstand, hygiënemaatregelen en vermijden van drukte op de voorgrond staan.

Dit betekent:

 1. bij ook maar de minste verkoudheidsverschijnselen BLIJF THUIS!  
 2. dat ieder op eigen risico deelneemt,
 3. dat ieder er zelf verantwoordelijk voor is om naar elkaar toe (voor zover niet behorend tot één huishouden) tenminste 1,5 meter afstand in acht te nemen. De gids houdt zelf ook die afstand aan.
 4. dat ieder zich aan de algemene gezondheidsadviezen van de RIVM houdt. Dat wil zeggen: hoesten of niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoeken die weggegooid kunnen worden.
 5. om voorlopig terughoudend te zijn met het bezoek van binnenruimtes. Als bezoek is toegestaan dan de regels voor de betreffende locatie opvolgen. Op dit moment geldt nog steeds de mondkapjesplicht voor binnenruimtes waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
 6. dat de aanwijzingen van de gids leidend zijn.
 7. dat bij gerede twijfel over het naleven van de richtlijnen door de deelnemers de gids niet te hoeft starten met de wandeling.
 8. dat de gids bij niet naleven van het protocol door de deelnemers, altijd het recht om wandeling af te breken.

Algemeen

 • Het maximum aantal deelnemers per groep is 12 personen.
 • Het aantal deelnemers voor groepsarrangementen is maximaal 48. Waarbij per gids niet meer dan 12 deelnemers worden ingepland.
 • De contactgegevens van de deelnemers  moeten bij de aanvrager bekend zijn.
 • Op de website staan d.m.v. dit protocol de instructies voor de wandelaar en de voorwaarden waaronder kan worden deel genomen.
 •  De aanvrager heeft zich hiermee akkoord verklaard door het verplicht aanvraagvinkje op aanvraagformulier.
 • Betaling alleen vooraf op rekeningnummer NL73INGB0004400954 t.n.v. Stichting Gilde Zutphen.

Kerngroep Stadswandelingen Gilde Zutphen
21-06-2021

Reacties zijn gesloten.