Open monumenten

Enkele monumenten zijn door de gemeente Zutphen open gesteld voor het publiek. Door een samenwerking met Gilde Zutphen zal een gids tijdens de openstelling u welkom heten, rondleiden en informatie geven over de historie van het gebouw.

Burgerzaal

Burgerzaal

De Burgerzaal maakt deel uit van het oude stadhuis van Zutphen, een complex dat waarschijnlijk in de loop van de 13e eeuw is ontstaan. Het prachtige pand aan de Lange Hofstraat 4 heeft in de loop der jaren dienst gedaan als vleeshuis, schepenbank (rechtbank), gevangenis en boterhal. In de negentiende eeuw was het gebouw zo bouwvallig geworden, dat men overwoog het pand te slopen. Deze plannen gingen gelukkig niet door en in 1896 werd de restauratie van de burgerzaal voltooid.

Dit prachtig historische gebouw is opengesteld voor het publiek van donderdag tot en met zondag van 12 tot 16 uur (open vanaf 22 juli). De toegang is gratis.
Een gids van het Gilde zal u welkom heten en u informeren over de rijke historie van dit gebouw en haar bijzonderheden.

 

Wijnhuistoren

De Wijnhuistoren in Zutphen is een voorbeeld van een belfort met klokkenspel. Het was het economisch knooppunt van de stad. Het Wijnhuis was een soort dependance van het gemeentehuis maar tevens stadsherberg waar bestuurders kwamen om te eten en te drinken. Ook de stadswacht (stedelijke politie) was hier gevestigd. In de middeleeuwen is het gebouw in diverse stadia gebouwd en verfraaid. In de 15e eeuw bezat het Wijnhuis al een torentje maar na de 80-jarige oorlog kwam er een regionale groei en liet men de huidige toren bouwen.

Het monument is gratis te bezichtigen op donderdag tot en met zondag van 12 tot 16 uur (open vanaf  1 juli).
Om 13, 14, 15 en 16 uur staan onze enthousiaste torengidsen van het Gilde klaar om een zeer interessante rondleiding te geven door en op de toren! (kinderen onder begeleiding!)
Tijdens de rondleiding wordt het verhaal verteld over de historie van de stad Zutphen, de functie van de Wijnhuistoren in het verleden, maar ook wordt er veel aandacht besteed aan het unieke carillon en hoe klokken worden gemaakt.
Kers op de taart is natuurlijk het mooie uitzicht aan het eind van de rondleiding!

 

 

Bourgonjetoren

De Bourgonjetoren is een prachtig rondeel, een van de oude vestingwerken van de stad. Het is in de 15e eeuw gebouwd en er is toen ook een enorm kanon geplaatst. Dat alles als verdedigingswerk aan de oever van de IJssel uit angst voor de Bourgondiërs, die in die tijd hard bezig waren om hun gebied uit te breiden, ook in onze omgeving. De toren heeft dus de naam van de vijand! Gevochten is er echter nooit, want de stad heeft zich uiteindelijk bij een grote aanval zonder slag of stoot overgegeven.

In de 18e eeuw was de toren in het bezit van de familie van Heeckeren, die een theekoepeltje boven op de toren heeft gebouwd. Dat mocht dominee Martinet als werkruimte gebruiken en die schreef daar zijn beroemd geworden werk ‘Catechismus der Natuur’.

De toren is geopend voor publiek op zaterdag van 12 tot 16 uur (open vanaf 3 juli). U kunt zich melden bij de ingang van de toren aan de Waterstraat. De gidsen van het Gilde nemen u (in kleine groepjes) mee naar binnen en kunnen u alles vertellen over de toren en de geschiedenis van Zutphen als vestingstad.
 

 

St. Janskerk

Als je langs de Berkel Zutphen binnenkomt zie je aan je rechterhand de hoge spits van de toren van de St. Jan (St. Jans- of Nieuwstadskerk). Deze kerk werd in de 13e eeuw gesticht als parochiekerk van de Nieuwstad, een stad die naast de bestaande oude stad werd gesticht door de graven van Gelre.
De Sint Jan begon als een klein kerkje met een losstaande toren. De kerk zoals we die nu zien is het resultaat van diverse uitbreidingen in de 15e en 16e eeuw. Het is een driebeukige kerk.
Sinds 1816 is deze kerk weer in handen van de katholieke parochie. Vanaf 1980 is de kerk prachig gerestaureerd. Uniek is de torenspits. Die dateert uit het midden van de 15e eeuw en is nog geheel origineel! In de toren hangen vier klokken uit de 15e en 16e eeuw. Bij openstellingen kunt u de toren beklimmen en de prachtige houten constructie bekijken, evenals de oude klokken en de gewelven van het middenschip.

De St. Jans kerk en de toren gaan vanaf zaterdag 3 juli open. Elke zaterdag tussen 12.00 tot 16.00 uur (vanaf 3 juli) is de kerk open en op de halve uren kunnen bezoekers de toren beklimmen. De gidsen begeleiden de gasten, terwijl ze met prachtige verhalen de klim naar boven maken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.