Open monumenten

Enkele monumenten zijn door de gemeente Zutphen open gesteld voor het publiek. Door een samenwerking met Gilde Zutphen zal een gids tijdens de openstelling u welkom heten, rondleiden en informatie geven over de historie van het gebouw.

Burgerzaal

Burgerzaal

Burgerzaal

De Burgerzaal maakt deel uit van het oude stadhuis van Zutphen, een complex dat waarschijnlijk in de loop van de 13e eeuw is ontstaan. Het prachtige pand aan de Lange Hofstraat 4 heeft in de loop der jaren dienst gedaan als vleeshuis, schepenbank (rechtbank), gevangenis en boterhal. In de negentiende eeuw was het gebouw zo bouwvallig geworden, dat men overwoog het pand te slopen. Deze plannen gingen gelukkig niet door en in 1896 werd de restauratie van de burgerzaal voltooid.

Dit prachtig historische gebouw is opengesteld voor het publiek van donderdag tot en met zondag van 12 tot 16 uur. De toegang is gratis.

Een gids van het Gilde zal u welkom heten en u informeren over de rijke historie van dit gebouw en haar bijzonderheden.


Wijnhuistoren

Wijnhuistoren

Wijnhuistoren

De Wijnhuistoren in Zutphen is een voorbeeld van een belfort met klokkenspel. Het was het economisch knooppunt van de stad. Het Wijnhuis was een soort dependance van het gemeentehuis maar tevens stadsherberg waar bestuurders kwamen om te eten en te drinken. Ook de stadswacht (stedelijke politie) was hier gevestigd. In de middeleeuwen is het gebouw in diverse stadia gebouwd en verfraaid. In de 15e eeuw bezat het Wijnhuis al een torentje maar na de 80-jarige oorlog kwam er een regionale groei en liet men de huidige toren bouwen.

Het monument is gratis te bezichtigen op donderdag tot en met zondag van 12 tot 16 uur. Om 13, 14, 15 en 16 uur staan onze enthousiaste torengidsen van het Gilde klaar om een zeer interessante rondleiding te geven door en op de toren! (kinderen onder begeleiding!)

Tijdens de rondleiding wordt het verhaal verteld over de historie van de stad Zutphen, de functie van de Wijnhuistoren in het verleden, maar ook wordt er veel aandacht besteed aan het unieke carillon en hoe klokken worden gemaakt. Kers op de taart is natuurlijk het mooie uitzicht aan het eind van de rondleiding!


Bourgonjetoren

Bourgonjetoren

Bourgonjetoren

De Bourgonjetoren is een prachtig rondeel, een van de oude vestingwerken van de stad. Het is in de 15e eeuw gebouwd en er is toen ook een enorm kanon geplaatst. Dat alles als verdedigingswerk aan de oever van de IJssel uit angst voor de Bourgondiërs, die in die tijd hard bezig waren om hun gebied uit te breiden, ook in onze omgeving. De toren heeft dus de naam van de vijand! Gevochten is er echter nooit, want de stad heeft zich uiteindelijk bij een grote aanval zonder slag of stoot overgegeven.

In de 18e eeuw was de toren in het bezit van de familie van Heeckeren, die een theekoepeltje boven op de toren heeft gebouwd. Dat mocht dominee Martinet als werkruimte gebruiken en die schreef daar zijn beroemd geworden werk ‘Catechismus der Natuur’.

De toren is geopend voor publiek op zaterdag van 12 tot 16 uur. U kunt zich melden bij de ingang van de toren aan de Waterstraat. De gidsen van het Gilde nemen u (in kleine groepjes) mee naar binnen en kunnen u alles vertellen over de toren en de geschiedenis van Zutphen als vestingstad. De toegang is gratis.


St. Janskerk

St. Janskerk

St. Janskerk

Als je langs de Berkel Zutphen binnenkomt zie je aan je rechterhand de hoge spits van de toren van de St. Jan (St. Jans- of Nieuwstadskerk). Deze kerk werd in de 13e eeuw gesticht als parochiekerk van de Nieuwstad, een stad die naast de bestaande oude stad werd gesticht door de graven van Gelre. De Sint Jan begon als een klein kerkje met een losstaande toren. De kerk zoals we die nu zien is het resultaat van diverse uitbreidingen in de 15e en 16e eeuw. Het is een driebeukige kerk. Sinds 1816 is deze kerk weer in handen van de katholieke parochie. Vanaf 1980 is de kerk prachig gerestaureerd. Uniek is de torenspits. Die dateert uit het midden van de 15e eeuw en is nog geheel origineel! In de toren hangen vier klokken uit de 15e en 16e eeuw. Bij openstellingen kunt u de toren beklimmen en de prachtige houten constructie bekijken, evenals de oude klokken en de gewelven van het middenschip.

Elke zaterdag tussen 12.00 tot 16.00 uur is de kerk open en op de halve uren kunnen bezoekers de toren beklimmen. De gidsen begeleiden de gasten, terwijl ze met prachtige verhalen de klim naar boven maken. De toegang is gratis.


Woning van de 19e eeuw

Woningen van de David Evekink Stichting

Stap in de geschiedenis van arbeiders in de negentiende eeuw in Zutphen! Een van de oudste arbeidershuisjes in de stad is tijdelijk toegankelijk. Kom binnen en duik even in de werk-, woon- en leefomstandigheden uit ‘de vergeten eeuw’. Een eeuw die ziektes en ellende kent, maar óók initiatieven om de kwaliteit te verbeteren.

Dit stukje van het Zutphens verleden is nog maar kort geleden, met veel herkenning en herinneringen. De gids vertelt u er als u wilt natuurlijk van alles over!

De expositie in dit pop-upmuseum is vormgegeven door studenten van Aventus Zutphen.

Al op jonge leeftijd trekt de succesvolle houthandelaar David Evekink (1834-1871) zich het lot aan van zijn armere medemensen. Op 27-jarige leeftijd treedt hij toe tot het bestuur van de Spaarkas in Zutphen. Arbeiders kunnen daar kleine bedragen inleggen, ’s zomers als er veel werk is. In de winter ontvangen zij dan huisbrandstof tegen een lage inkoopprijs. Eigenlijk wil Evekink ook wel iets doen aan de belabberde woonomstandigheden van zijn Spaarkasklanten. Vlak voordat hij ongetrouwd op 37-jarige leeftijd overlijdt, bepaalt hij in zijn testament dat er 20.000 gulden van zijn vermogen naar de Spaarkas zal gaan.

Het bestuur van de Spaarkas besluit er arbeidershuisjes van te bouwen aan de rand van de stad. Onder de naam David Evekinkstichting bouwt de Spaarkas nog heel wat ‘doelmatige woningen voor den arbeidende stand’. Tot de Tweede Wereldoorlog gelden de huizen van de stichting als hét voorbeeld van goede sociale woningbouw in Zutphen. De David Evekink Stichting bestaat nog altijd en beheert 272 voornamelijk negentiende-eeuwse woningen in Zutphen, waaronder het oudste uit 1874.

De woningen van de David Evekink Stichting zijn de vroegste voorbeelden van sociale woningbouw. Bij deze expositie laten we de toestand van huisvesting in de negentiende eeuw zien en op welke wijze de stichting daarin verandering bracht.

Openstelling
U vindt het pop-upmuseum aan de Berkelsingel 2. Het huisje is klein, dus het aantal bezoekers is beperkt. Het is opengesteld voor het publiek van 26 augustus tot 30 oktober 2021, op donderdag tot en met zondag van 12 tot 16 uur (op 11 sept. 10 tot 17 uur en op 12 sept. 11 tot 17 uur) . De toegang is gratis.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.