Open monumenten

Enkele monumenten zijn door de gemeente Zutphen open gesteld voor het publiek. Door een samenwerking met Gilde Zutphen zal een gids tijdens de openstelling u welkom heten, rondleiden en informatie geven over de historie van het gebouw.

 

Burgerzaal

Burgerzaal

De Burgerzaal maakt deel uit van het oude stadhuis van Zutphen, een complex dat waarschijnlijk in de loop van de 13e eeuw is ontstaan. Het prachtige pand aan de Lange Hofstraat 4 heeft in de loop der jaren dienst gedaan als vleeshuis, schepenbank (rechtbank), gevangenis en boterhal. In de negentiende eeuw was het gebouw zo bouwvallig geworden, dat men overwoog het pand te slopen. Deze plannen gingen gelukkig niet door en in 1896 werd de restauratie van de burgerzaal voltooid.

Dit prachtig historische gebouw is opengesteld voor het publiek van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 16 uur (tijdelijke sluiting is mogelijk bij evenementen en huwelijken en op 26 december).
Een gids van het Gilde zal u welkom heten en u informeren over de rijke historie van dit gebouw en haar bijzonderheden.

 

 

 

Wijnhuistoren

De Wijnhuistoren in Zutphen is een voorbeeld van een belfort met klokkenspel. Het was het economisch knooppunt van de stad. Het Wijnhuis was een soort dependance van het gemeentehuis maar tevens stadsherberg waar bestuurders kwamen om te eten en te drinken. Ook de stadswacht (stedelijke politie) was hier gevestigd. In de middeleeuwen is het gebouw in diverse stadia gebouwd en verfraaid. In de 15e eeuw bezat het Wijnhuis al een torentje maar na de 80-jarige oorlog kwam er een regionale groei en liet men de huidige toren bouwen.

Het monument is gratis te bezichtigen van donderdag tot en met zondag van 13 tot 16 uur*.
Om 13, 14, 15 en 16 uur staan onze enthousiaste torengidsen van het Gilde klaar om een zeer interessante rondleiding te geven door en op de toren! (kinderen onder begeleiding!)
Tijdens de rondleiding wordt het verhaal verteld over de historie van de stad Zutphen, de functie van de Wijnhuistoren in het verleden, maar ook wordt er veel aandacht besteed aan het unieke carillon en hoe klokken worden gemaakt.
Kers op de taart is natuurlijk het mooie uitzicht aan het eind van de rondleiding!

*I.v.m. de Corona-crisis is de Wijnhuistoren tijdelijk gesloten voor bezichtiging.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.