Honderdste diploma Zutphenkunde

De cursus Zutphenkunde blijkt een groot succes, zo meldt Cultuurplatform Zutphen. Het honderdste diploma uitgereikt is aan Liesbeth Burger (Warnsveld) door René Sueters (wethouder) en Marieke Schriks (voorzitter Platform). Het bestuur is blij met de grote belangstelling voor de cursus.

ZUTPHEN – Grondlegger Cor Witbraad vertelde tijdens de uitreiking hoe de cursus is ontstaan. Toen hij in Zutphen kwam wonen wilde hij graag meer over de stad leren. Omdat er geen gericht aanbod was heeft hij samen met Paul Woerlee en Mies van der Schuyt het initiatief genomen de cursus Zutphenkunde op te zetten. “Nu, een aantal jaren later, blijkt dit een gouden greep”, aldus het platform. “Mensen die de cursus volgen doen dat om allerlei redenen. Allereerst om iets over Zutphen te leren maar ook om andere inwoners te leren kennen. Aan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen. Dat is niet verplicht. Wil je stadsgids worden dan is het wel van belang om het examen te doen en daarvoor te slagen. In de praktijk blijkt dat het overgrote deel van de cursisten het examen met goed gevolg aflegt.”

Het platform is zich aan het beraden over haar toekomst. Er is zoveel animo voor de cursus Zutphenkunde dat er inmiddels een wachtlijst is ontstaan. Twee cursussen per jaar blijkt onvoldoende. Als het nieuwe museum geopend is zullen de cursussen daar worden georganiseerd en is het wellicht mogelijk het aantal cursisten per cursus te vergroten. De cursussen worden onder andere gegeven door Christiaan te Strake, Jeroen Krijnen, Michel Groothedde, Etienne Homburg en Willem Frijhof. “Enthousiaste kundige docenten met hart voor Zutphen. Het platform heeft in haar doelstellingen staan de verbindende schakel te willen zijn in de kunst/cultuur/historische sector van Zutphen. Veel partijen hebben zich al bij het platform aangesloten. Er zijn nog een aantal organisaties waarvoor het platform interessant is maar die nog geen lid zijn. De komende tijd gaat het platform zich inzetten deze partijen te betrekken. Daarnaast wordt gewerkt aan de oprichting van een vriendenstichting.”

Mensen die de nieuwsbrief willen ontvangen om op de hoogte te blijven van de activiteiten van het platform kunnen zich via de site inschrijven. Dit geldt ook voor mensen die donateur of vriend willen worden. Het adres is: www.cultuurplatformzutphen.nl. Voor wie een cursus wil volgen, er zijn nog enkele plaatsen vrij in 2018.

www.cultuurplatformzutphen.nl

(Bron: Zutphense koerier van 29 maart 2017)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.